AGAUR

 

1. Què són els prèstecs AGAUR?

 

L' Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) és l'agència del govern que dóna servei i suport a les institucions que constitueixen el sistema d'universitats i recerca de Catalunya.

Aquests préstecs són fruit d'un conveni entre l'AGAUR i Caixa d'enginyers, i permeten el finançament del 100% de l'import de la teva matrícula d'estudis de primer i segon cicle, grau, màster, postgrau o doctorat, en unes condicions molt avantatjoses.

 

2. Qui pot demanar-los?

 

Poden sol·licitar aquests préstecs tots els estudiants que s'hagin de matricular en qualsevol dels estudis mencionats a l'apartat anterior i que es realitzin en centres adherits al conveni.

Hauràs de complir, també, els següents requisits:

 

 •  Ser major de 16 anys. En cas de ser menor de 18 anys, el préstec haurà de tenir un cotitular major d'edat.

 • Tenir nacionalitat espanyola. En cas de ser estranger, disposar del NIE. Pot ser que es demani un cotitular major d'edat amb ingressos suficients per valorar el risc financer.

 • No constar en el RAI/ASNEF o en cap registre públic de morositat.

 • Acreditar un nivell d'ingressos o aportar un cotitular que pugui fer-ho.

 

3. Universitats i centres adherits al conveni

 

Aquests són els centres docents adherits al conveni per poder sol·licitar préstecs AGAUR amb Caixa d'Enginyers:

 

 • Universitat de Barcelona

 • Universitat Autònoma de Barcelona

 • Universitat Politècnica de Catalunya

 • Universitat Pompeu Fabra

 • Universitat Rovira i Virgili

 • Universitat de Girona

 • Universitat de Lleida

 • Escola Superior de Comerç i Distribució

 • Fundació Politècnica de Catalunya

 

Si vols ampliar-ne la informació i conèixer les condicions detallades del préstec, pots visitar la pàgina web informativa d'AGAUR al següent enllaç.