Indicador de risc i alerta de liquiditat del dipòsit:

1/6
Aquest número es indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.
icono candado El reemborsament, rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estàn subjectes a comissions o penalitzacions.     Caixa d'Enginyers es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre. L'import garantit dels dipòsits té com a quantia de 100.000 euros per dipositant.

 

 
 Dipòsit Jove On-line

Dipòsit Jove On-line

Si tens menys de 31 anys, a Caixa d'Enginyers pots aconseguir el màxim rendiment per als teus estalvis.