Caixa d'Enginyers Vida i Pensions

Des de 2009, Caixa Enginyers Vida té l'autorització per operar com a Gestora de Fons de Pensions arran de l'absorció de Caixa Enginyers Pensions el desembre d'aquest any.

Caixa d'Enginyers Vida i Pensions

El 2011 l'import total d'aportacions i traspassos d'entrada en els 14 fons de pensions gestionats ha estat de 12.984 milers d'euros, el total de prestacions pagades a beneficiaris ha ascendit a 4.135 milers d'euros i el total de partícips registrats és de 9.638.

Els productes de vida han aconseguit un gran volum de contractació gràcies a les quatre modalitats de productes posats a disposició dels socis: Pla de Previsió Assegurat, Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic, Assegurança de Vida Anual Renovable i rendes vitalícies.

Cal destacar que el 2011 Caixa Enginyers Multigestió, PP, ha estat premiat, per segon any consecutiu, com el millor pla de pensions de renda variable global per la plataforma d'anàlisi de fons Morningstar.