Caixa d'Enginyers Vida i Pensions

La visió particular de Caixa Enginyers Vida i Pensions és ser l'entitat de referència en matèria de previsió dels socis del Grup. Per això, proporciona serveis específics de previsió social complementària i de protecció personal adaptats a la realitat i les necessitats individuals de cada soci amb un servei diferencial.

Caixa d'Enginyers Vida i Pensions

A més, realitza tasques de difusió i divulgació de previsió social i planificació de la jubilació a través de publicacions, col·loquis i tallers per als socis.

Caixa Enginyers Vida i Pensions gestiona les inversions que donen cobertura als compromisos adquirits en les diferents assegurances de vida estalvi mitjançant actius líquids i d'alta solvència seguint criteris de màxima prudència. Addicionalment, disposa d'una àmplia gamma de plans de pensions, entre el que destaca:

 

 El desenvolupament de productes socialment responsables com, per exemple, el producte Caixa Enginyers Global Sustainability, ISR que és el primer pla de pensions individual amb la certificació UNE 165001 d'AENOR de productes financers socialment responsables.

 El Pla de Pensions Caixa Enginyers Multigestió, amb una excel·lent qualificació Morningstar i guardonat, per IPE, com el millor pla de pensions individual de 2016 d'Espanya.

La gestió professional que el Grup realitza en l'àmbit d'assegurances de vida i plans de pensions, permet que Caixa Enginyers Vida presenti uns resultats de solvència molt superiors a la mitja sectorial.

 Informe Sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2017

 Informe Especial de Revisió de la Situació Financera i de Solvència de Caixa Enginyers Vida 2017

 Informe Sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2016