Promovem l'educació a través del nostre Fons d'Educació i Promoció

Caixa d'Enginyers disposa d'un Fons d'Educació i Promoció, la finalitat és el finançament d'activitats que tinguin com a objectiu:

  • La formació i educació dels socis i treballadors en els principis i valors cooperatius.
  • La difusió del cooperativisme, així com la promoció de les relacions intercooperatives.
  • La promoció cultural, professional i assistencial de l'entorn local, així com les accions de protecció mediambiental.

Caixa d'Enginyers, destina al Fons com a mínim el 10% del seu excedent per dotar-lo de prou recursos per assolir els objectius establerts. 

Pressupost del fons d'educació i promoció:

400.000

Formació
30.000

UNACC
250.000

Acció social Aportació a la Fundació Caixa d'Enginyers
260

Projectes
200

Becas i premis
37

Candidats al concurs
Idees Meeting point
74

Candidatos a la
Beca Isabel P. de Trabal
57

Candidats al
Premis Emprendeduria
1.530

Persones desocupades
inscrites a cursos