Assessorament en Patrimoni Financer

Com a soci, amb l'Assessorament en Patrimoni Financer gaudiràs d'un servei personalitzat que vetlla pels teus interessos. El Grup Caixa d'Enginyers, com a grup financer i assegurador, t'ofereix solucions financeres i d'inversió específiques, amb l'objectiu que puguis rendibilitzar els teus recursos.

Els professionals dedicats a l'assessorament patrimonial Financer estan altament qualificats i acreditats per l'European Financial Planning Association (EFPA), i coordinen la seva activitat amb les àrees de gestió d'actius financers, oferint un assessorament integral que t'ajudarà a adaptar correctament les teves inversions financeres i els teus plans d'estalvi, segons les teves necessitats i d'acord al teu perfil de risc, tenint en compte el panorama econòmic actual.

Treballem per rendibilitzar i diversificar les teves inversions amb productes i serveis que s'adapten a les teves necessitats concretes:

  • Objectius de preservació de capital (mitjançant processos de generació de valor, diversificació i optimització de carteres).
  • Disseny personalitzat de la cartera d'inversions financeres en funció de la visió economicofinancera del nostre equip de gestió d'inversions.
  • Optimització Financer-Fiscal.
  • Optimització de l'estructura del patrimoni financer, atenent a la teva situació i als teus necessitats patrimonials i personals.
  • Delegació de la gestió: gestió discrecional de carteres.
  • Seguiment detallat i personalitzat de la teva cartera gestionada.
  • Gestió dels riscos.

La determinació del perfil inversor, mitjançant el test d'idoneïtat i el test de conveniència, ha de determinar la composició de la cartera d'inversions.


Sol·licita una proposta personalitzada

Destacats

Gestió discrecional de carteres de Fons

+

Gestió discrecional de carteres de Renda Variable

+

Banca Personal

+

Inversions socialment responsables

+

 
 

Els productes d'inversió comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues.