CE FonDipòsit 03

CE FonDipòsit 03

Indicador de risc dipòsit a 18 mesos:

1/6
Aquest número es indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.
icono candado El reemborsament, rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estàn subjectes a comissions o penalitzacions.     Caixa d'Enginyers es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret llei de 14 d'octubre. L'import dels dipòsits té com a quantia de 100.000 euros per dipositant.

 

Només fins el 31/03/2017

 

Fondeposito - La estrategia idónea para obtener una inversión diversificada
Nou Fons CE Environment ISR, FI - Responsabilitat que compensa
50 aniversari-gracies a tots- sempre al costat del soci