Grup Caixa d'Enginyers

El Grup Caixa d'Enginyers és un grup cooperatiu de serveis amb la missió d'aportar als socis valor sostenible en els àmbits financer, professional i personal. Per fer-ho estableix relacions a llarg termini que es basen en l'ètica, el compromís i la confiança, i vetlla per la fortalesa del Grup com a mitjà per proporcionar un retorn als socis, els col·laboradors, les comunitats professionals i la societat.

image discription

Caixa d'Enginyers va néixer l'any 1967 amb l'objectiu de prestar serveis financers globals als seus socis amb una vocació de servei i de gestió personalitzada.

image discription

Caixa Enginyers Gestió gestiona i administra els seus fons d'inversió combinant diverses estratègies i sempre amb l'objectiu de maximitzar els beneficis de la inversió col·lectiva per al partícip. A més l'entitat assessora a inversors institucionals i realitza la gestió discrecional dels fons de pensions del Grup Caixa d'Enginyers.

image discription

Des de 2009, Caixa Enginyers Vida té l'autorització per operar com a Gestora de Fons de Pensions arran de l'absorció de Caixa Enginyers Pensions el desembre d'aquest any.

image discription

L'àrea d'assegurances i plans de pensions de Caixa d'Enginyers atén totes les necessitats en matèria de previsió i protecció dels seus socis. Una estructura que la integren dues societats: Caixa d'Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances pròpia a través de la qual es creen i ofereixen assegurances de vida, estalvi i plans de pensions, i Caixa d'Enginyers Bancassegurances, entitat que realitza la mediació d'assegurances generals .

image discription

La Fundació Caixa d'Enginyers és la forma en que el Grup Caixa d'Enginyers contribueix a la societat, d'acord amb els principis que el defineixen.

image discription

Ingenium Shopping, és la Cooperativa de Consumidors i Usuaris de Caixa d'Enginyers i neix amb la voluntat d'oferir condicions avantatjoses que permetin a socis i familiars beneficiar-se de millors condicions econòmiques en establiments d'una gran varietat de sectors.

Nova Banca Mòbil de Caixa d'Enginyers
Fes-te soci de Caixa d'Enginyers
Accedeix al renting amb Ingenium Renting