El Grup Caixa d'Enginyers és un grup cooperatiu de serveis amb la missió d'aportar als socis valor sostenible en els àmbits financer, professional i personal. Per a això, estableix relacions a llarg termini que es basen en l'ètica, el compromís i la confiança, i vetlla per la fortalesa del Grup com a mitjà per proporcionar un retorn als socis, als col·laboradors, a les comunitats professionals i a la societat.

 

Són quatre les seves principals línies d'actuació; finances, assegurances, consum responsable i acció social, que tenen per objectiu oferir un major i millor servei als socis en un marc responsable i sostenible, vetllant pel retorn social de totes les seves accions, als propis socis o la societat en general.

 

Descobreix per què fer-te soci de Caixa d'Enginyers.

Caixa d'Enginyers

Caixa d'Enginyers va néixer l'any 1967 amb l'objectiu de prestar serveis financers globals als seus socis amb una vocació de servei i de gestió personalitzada.

+

Caixa d'Enginyers Vida i Pensions

La visió particular de Caixa Enginyers Vida i Pensions és ser l'entitat de referència en matèria de previsió dels socis del Grup.

+

Caixa d'Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Gestió gestiona i administra els seus fons d'inversió combinant diverses estratègies i sempre amb l'objectiu de maximitzar els beneficis de la inversió col·lectiva per al partícip.

+

Caixa d'Enginyers Bancassegurances

L'àrea d'assegurances i plans de pensions de Caixa d'Enginyers atén totes les necessitats en matèria de previsió i protecció dels seus socis.

+

Fundació Caixa d'Enginyers

La Fundació Caixa d'Enginyers és la forma en que el Grup Caixa d'Enginyers contribueix a la societat, d'acord amb els principis que el defineixen.

+

Cooperativa de consumidors i usuaris (Ingenium Shopping)

Ingenium Shopping, és la Cooperativa de Consumidors i Usuaris de Caixa d'Enginyers

+


 

 

Norbolsa: entitat associada de Caixa d'Enginyers. Manté una participació del 10% amb l'objectiu de potenciar els serveis actuals als socis en l'àmbit dels mercats de valors, línia de negoci estratègica del Grup.

 

 

 

Sala de Premsa Publicacions