El Grup Caixa d'Enginyers és un grup cooperatiu de serveis amb la missió d'aportar als socis valor sostenible en els àmbits financer, professional i personal. Per a això, estableix relacions a llarg termini que es basen en l'ètica, el compromís i la confiança, i vetlla per la fortalesa del Grup com a mitjà per proporcionar un retorn als socis, als col·laboradors, a les comunitats professionals i a la societat.

 

Són quatre les seves principals línies d'actuació; finances, assegurances, consum responsable i acció social, que tenen per objectiu oferir un major i millor servei als socis en un marc responsable i sostenible, vetllant pel retorn social de totes les seves accions, als propis socis o la societat en general.

Caixa d'Enginyers

Caixa d'Enginyers va néixer l'any 1967 amb l'objectiu de prestar serveis financers globals als seus socis amb una vocació de servei i de gestió personalitzada.

+

Caixa d'Enginyers Vida i Pensions

La visió particular de Caixa Enginyers Vida i Pensions és ser l'entitat de referència en matèria de previsió dels socis del Grup.

+

Caixa d'Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Gestió gestiona i administra els seus fons d'inversió combinant diverses estratègies i sempre amb l'objectiu de maximitzar els beneficis de la inversió col·lectiva per al partícip.

+

Caixa d'Enginyers Bancassegurances

L'àrea d'assegurances i plans de pensions de Caixa d'Enginyers atén totes les necessitats en matèria de previsió i protecció dels seus socis.

+

Fundació Caixa d'Enginyers

La Fundació Caixa d'Enginyers és la forma en que el Grup Caixa d'Enginyers contribueix a la societat, d'acord amb els principis que el defineixen.

+

Cooperativa de consumidors i usuaris (Ingenium Shopping)

Ingenium Shopping, és la Cooperativa de Consumidors i Usuaris de Caixa d'Enginyers

+


 

 

Norbolsa: entitat associada de Caixa d'Enginyers. Manté una participació del 10% amb l'objectiu de potenciar els serveis actuals als socis en l'àmbit dels mercats de valors, línia de negoci estratègica del Grup.

 

 

 

Sala de Premsa Publicacions 

 

Nou Fons CE Environment ISR, FI - Responsabilitat que compensa
Fes-te soci de Caixa d'Enginyers
Accedeix al renting amb Ingenium Renting