Inversió productiva

 

Per finançar l'adquisició d'actius fixos, la construcció i adequació d'instal·lacions, i / o reformes i ampliacions.

Per a això, t'oferim préstecs a mig i llarg termini, amb calendaris d'amortització adaptats a la recuperació de la inversió, per finançar operacions concretes de compres, ampliacions, reformes, etc., a tipus fix o variable. L'amortització es realitza en quotes mensuals comprensives de capital i interessos (sistema francès).

Les nostres solucions

 • Préstecs per a inversions en immobles, maquinària, instal·lacions, R + D, etc.
 • Préstecs per a adquisició d'empreses.
 • Préstecs hipotecaris, amb garantia dels immobilitzats a finançar.
 • Línies ICO de finançament d'inversions.
 • Línia FEI - Iniciativa PIMES per a inversions.
 • Línies d'àmbit autonòmic (ICF).
 • Convenis amb societats de garantia recíproca (SGR).
 • Cobertures de risc, per mitigar la volatilitat dels tipus d'interès, dels tipus de canvi, dels preus de les matèries primeres, etc.

Avantatges

 • Permet fer front a les inversions necessàries per al correcte creixement del negoci.
 • Termini adaptat a la recuperació de la inversió, estudiant cada cas de forma personalitzada.
 • Possibilitat de pactar un període de carència de devolució del principal.
 • Línies de finançament preferent, basant-se convenis amb organismes públics nacionals i supranacionals (ICF, ICO, FEI-BEI), amb el propòsit de millorar les condicions de les operacions.
 • La col·laboració amb les SGR també ens permet millorar les condicions que t'oferim.
 • Banca a distància (en línia, app mòbil, telèfon, caixers).

Sol·licita una proposta personalitzada

Destacats

Empreses

+

Línies de crèdit ICO

+

Tresoreria i circulant

+