Respecte pel medi ambient

Caixa d'Enginyers busca millorar contínuament la gestió ambiental i promoure iniciatives que redueixin el seu impacte. Des de la Entitat som conscients de la responsabilitat ambiental que ens correspon com a organització i agent de la societat.

Per aquest motiu destinem esforços a millorar el consum de recursos i reduir les emissions que generem.

  • Minimització del consum de paper.
  • Potenciació de la Banca digital.
  • Usos d'equips i sistemes d'automatització i control per reduir el consum d'energia en les oficines.
  • Us de sistemes de immótica per a la climatització, il·luminació i altres instal·lacions consumidores d'energia.
  • Adquisició de paper amb l'etiqueta de FSC

  • La Fundació Caixa d'Enginyers ha compensat les emissions generades que no s'han pogut evitar, gràcies al finançament de projectes de compensació d'emissions de la cartera de projectes de 'Clean CO2 Certified'.