Presentació resultats anuals

16/03/2017

Caixa d'Enginyers reforça la seva solidesa financera el 2016 recolzada per l'èxit del seu model cooperatiu.

El seu model cooperatiu es basa en la proximitat i la confiança amb els socis qui són, alhora, clients i propietaris.

Presentació resultats anuals

El seu model cooperatiu es basa en la proximitat i la confiança amb els socis qui són, alhora, clients i propietaris.

L'aposta pel servei i la qualitat al soci ha continuat sent el nucli de l'activitat de l'entitat el passat exercici. Així, l'índex de satisfacció s'ha situat en un 8,33% envers el 7,33% del sector i de recomanació del 49,6%, envers el -2,9% de mitjana del mercat, segons la metodologia Net Promoter Score (NPS).

Pel 2017, i coincidint amb el 50è aniversari de Caixa d'Enginyers, es proposarà a l'Assemblea incrementar la retribució al soci del 4,5% de l'últim exercici, fins al 6%.

El benefici s'ha elevat fins als 12 milions d'euros al passat exercici, un 3,3% més, mentre que el volum de negoci va créixer quasi un 10%, fins els 5.460 milions d'euros.

Barcelona, 16 de març de 2017. Caixa d'Enginyers, cooperativa de crèdit i serveis financers i asseguradors, ha presentat avui els resultats del Grup corresponents a l'exercici 2016. El Grup reforça, any rere any, la seva solvència i consolida el seu èxit a través de l'aposta per un model diferencial, basat en la banca responsable i sostenible i en el compromís cap al soci qui és, alhora, client i propietari.

Això es deu a l'estratègia d'oferir el millor servei als seus socis, la qual cosa es tradueix en un índex de satisfacció del 8,33% i de recomanació del 49,6% envers la mitjana del sector, que va ser del 7,33% i del -2,9%, respectivament.

Fruit del compromís amb el soci, i coincidint amb el 50è aniversari de Caixa d'Enginyers, l'entitat proposarà a l'Assemblea l'increment de la retribució del títol d'aportació del 4,5% de l'últim exercici, fins al 6%.

En quant als resultats, el Grup ha obtingut un benefici net de 12 milions d'euros, el que significa un augment del 3,3% respecte a l'exercici anterior i un volum de negoci de 5.460 milions d'euros, un 9,6% més.

Aquestes xifres s'emmarquen en el nou Pla Estratègic 2016-2019, IMPULSA 2019, amb el que espera consolidar la seva posició de referència dins de la banca cooperativa nacional i que té com a pilar fonamental el compromís amb els seus socis, i la seva proximitat a través de la tecnologia i la innovació.

En quant a la transformació digital del Grup, s'ha incrementat el número de socis digitals durant el 2016, suposant gairebé un 61% del total de socis. A través de diferents extensions de banca digital, s'han aconseguit 60 milions d'operacions. Gràcies a les diferents eines digitals de Caixa d'Enginyers, mensualment més de 18.000 socis realitzen transaccions a través de la Banca Mòbil.

L'entitat també ha continuat enfortint la diversificació dels seus negocis tant en inversió creditícia, com en gestió d'actius i assegurances, entre d'altres.

D'aquets manera, Caixa d'Enginyers va incrementar el crèdit als socis un 7%, fins als 1.529 milions d'euros, amb una forta activitat tant en préstecs a socis com, especialment, a empreses, una de les àrees prioritàries de l'entitat. Així, durant el 2016, Caixa d'Enginyers va realitzar 370 operacions de crèdit a empreses per un volum superior als 119 milions d'euros, un 45,2% més que en l'exercici anterior.

Sòlids resultats financers

El Grup Caixa d'Enginyers va registrar l'any passat un creixement sòlid i una reducció del palanquejament.
Entre els principals indicadors de 2016, destaquen:

- Socis: 11.271 noves altes.
- Benefici net: 12 milions d'euros, un 3,3% més.
- Volum de negoci: 5.460 milions d'euros, un 9,6% més.
- Crèdit als socis: 1.529 milions d'euros, un 7% més.
- ROE del 8,28% envers el 2,17% del sector.
- ROA del 0,44% envers el 0,21% del mercat.
- Ràtio total de capital: 15,64% per sobre dels requisits actuals del 8%.
- Ràtio de palanquejament del 5,09%.
- Ràtio d'eficiència del 76,26%.
- Taxa de morositat del 3,60% envers el 9,2% del sector.
- Liquiditat estructural del 139,63% envers el 87,9% del sector.
- CET1 Fully Loaded: 16,47%.

"Els resultats obtinguts pel Grup Caixa d'Enginyers al 2016 avancen pel camí del creixement que ens vam proposar en el Pla Estratègic 2016-2019, amb un clar enfoc en el servei i en la qualitat per al soci. En aquest sentit, estem molt satisfets pel que hem aconseguit i més si tenim en compte el complicat entorn financer i de mercat que hem viscut aquests últims anys", ha senyalat Joan Cavallé. Director General de Grup Caixa d'Enginyers.

"La base del nostre èxit és el model cooperatiu de l'entitat, l'aposta pel creixement orgànic, una gestió prudent i eficaç, la confiança dels socis i el compromís de tots els nostres empleats. Així, des de 2008 i en plena crisis, hem aconseguit duplicar tots els paràmetres dels nostres resultats, creixent exercici rere exercici", ha destacat Josep Oriol Sala, President del Grup Caixa d'Enginyers.

Entre els principals reptes que encara el Grup Caixa d'Enginyers pel 2017 estan l'anticipació a la transformació del sistema financer, l'adaptació constant als canvis socials i la comunitat de Caixa d'Enginyers i la incorporació de noves tecnologies per reforçar el servei i valor als socis, entre d'altres.

En aquest sentit, el Grup ha invertit, des de 2013, 19,3 milions d'euros en noves tecnologies, i compta a l'actualitat amb un 13% del total de la seva plantilla a l'àrea de IT i noves tecnologies.
L'aposta per la digitalització de Caixa d'Enginyers continua imparable. Així, un 94% del total de las operacions de l'entitat es realitzen per algun dels canals digitals o telemàtics. De fet, al 2016 ja es van realitzar 60 milions d'operacions per aquestes vies.

Gestió d'actius

En l'àrea de gestió d'actius, Caixa d'Enginyers Gestió va tancar l'exercici amb 789 milions d'euros amb actius sota gestió, consolidant la seva posició de referència com a una de les millors gestores espanyoles, destacant el fons socialment responsable Fonengin ISR, FI.

Assegurances i pensions

En referència a l'àrea d'assegurances i fons de pensions, Caixa d'Enginyers Vida i Pensions va aconseguir un volum d'actius gestionats de 395 milions d'euros, un 6% més.
De la mateixa manera, el pla de pensions CI Multigestió PP de Caixa d'Enginyers va ser reconegut el 2016 com el Millor Pla de Pensions Individual Espanyol en la vint-i-sisena edició dels Premis IPE, certamen organitzat per Investment & Pensions Europe en el que participaven globalment més de 470 candidatures de 24 països de tot Europa.

Banca Assegurances va consolidar l'oferta d'assegurances amb un creixement total de la cartera del 11%. El número de noves pòlisses es va elevar un 9,3% envers l'exercici anterior.

Fundació Caixa d'Enginyers, motor de desenvolupament social

La Fundació Caixa d'Enginyers és l'eina de Responsabilitat Social Corporativa de l'entitat, que busca aconseguir la màxima notorietat entre els seus socis. Des de la seva creació al 2010, ha destinat més de 3 milions d'euros a més de 260 projectes i més de 200 beques de l'àmbit acadèmic i/o professional, entre d'altres. Amb el nou Pla Estratègic Impulsa 2019 s'espera augmentar la inversió total en projectes fins a 1 milió
d'euros i involucrar als socis en els projectes socials a través del seu temps (voluntariat) o realitzant aportacions econòmiques.

La Fundació Caixa d'Enginyers seguirà desenvolupant projectes en tres pilars bàsics: programes d'ecologia i sostenibilitat; programes de formació, excel·lència professional, beques, premis en el món de l'enginyeria; i, per últim, accions de retorn social i reinserció laboral.

La Fundació, que enguany ha estat especialment dotada, potencia la vessant educacional proporcionant instruments financers i econòmics tant als socis com al públic en general. Ho porta a terme a través de la realització de publicacions com la "Guia de l'Inversor", o del recent acord amb l'IEF a través del seu Observatori de Divulgació Financera (ODF) amb la publicació d'articles, notes informatives o realització de conferències.

Una altra vessant de la Fundació és l'especial sensibilitat cap a temes mediambientals, com l'empremta de carboni, i de sostenibilitat, destacant l'estudi realitzat conjuntament amb ESADE, que es presentarà a inicis del mes d'abril, titulat "La transició cap a una economia baixa en carboni: Riscos i oportunitats". En ell es planteja un nou model d'economia baixa en carboni i es destaca com les empreses espanyoles estan encarant aquests desafiaments. També és remarcable l'ampliació del catàleg de productes ISR (Inversió Socialment Responsable) de Caixa d'Enginyers.