Caixa d'Enginyers premia els dos estudiants amb millor expedient acadèmic de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili

10/03/2016

Josep Oriol Sala, president de Caixa d'Enginyers, i Josep Anton Ferré, rector de la Universitat Rovira i Virgili, han signat un conveni de col·laboració dimecres 9 de març al Rectorat a Tarragona.

Caixa d'Enginyers premia els dos estudiants amb millor expedient acadèmic de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili
La Universitat i Caixa d'Enginyers estableixen un marc d'actuació, amb la signatura d'aquest acord, que estableix relacions de benefici mutu. D'una banda, Caixa d'Enginyers dóna premis als dos estudiants amb millor expedient acadèmic de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), que es lliuren en l'acte de graduació a partir del curs 2015-16, i una aportació per organitzar l'acte anual de graduació de final de curs de l'Escola. L'import total de la col·laboració de Caixa d'Enginyers és de 2.000 €. Cada estudiant rep un premi de 600 €, que s'ingressa al compte obert a l'Entitat. 
 
D'altra banda, la URV-ETSE es compromet a informar als estudiants, a través dels seus canals, sobre Caixa d'Enginyers i a oferir al col·lectiu  les prestacions i els serveis bancaris de què disposa l'Entitat, a fi d'atendre les seves necessitats financeres.
 
Aquest conveni té una durada de 2 anys des de la seva signatura, prorrogables tàcitament per períodes de 2 anys.
Grup Caixa d'Enginyers és un grup cooperatiu de serveis financers i asseguradors amb la missió d'aportar als socis valor sostenible en els àmbits financer, professional i personal. L'ETSE, situada al campus Sescelades, concentra els estudis de les enginyeries a la URV. Ofereix en el curs 2015-16 sis titulacions de grau, sis màsters i dos doctorats.