Presentació de resultats de l'exercici 2014

26/03/2015

El Grup Caixa d'Enginyers obté un benefici net de 10,53 milions d'euros l'any 2014, un 13,25% més.

Presentació de resultats de l'exercici 2014

L'entitat ha sumat més de 8.000 nous socis, i ja en té més de 130.000.

El Grup va augmentar la seva activitat, que es reflecteix en un increment de l'11,5% dels recursos dels socis.

L'entitat va reforçar l'aposta per l'atenció al soci i per la diversificació del negoci amb l'obertura de quatre oficines i una nova seu corporativa per a les línies d'assegurances i de gestió de patrimoni.

El Grup Caixa d'Enginyers, cooperativa de crèdit i serveis orientada a aportar als seus socis valor sostenible en els àmbits financer, professional i personal, ha tancat l'exercici 2014 amb un benefici net de 10,53 milions d'euros, un 13,25% més que l'any anterior. L'eficiència en la gestió dels actius i el bon comportament de totes les àrees de negoci del Grup, que han millorat tant el seu volum d'activitat com el seu pes dins del conjunt, han contribuït a aquest resultat, que consolida el model de banca cooperativa de l'entitat i la seva aposta per una oferta integrada de serveis financers i asseguradors, una atenció de proximitat i una gestió responsable i transparent.

Seguint la línia marcada pel Pla estratègic 2015, el Grup ha assolit un ritme estable de creixement, ha continuat reforçant la seva estructura financera, ha avançat en el procés de diversificació del negoci cap a les assegurances i la gestió de patrimoni i ha posat en marxa el servei de Banca d'Empreses per tal de potenciar l'activitat amb autònoms i petites i mitjanes empreses. Segons Josep Oriol Sala, president de Caixa d'Enginyers, "gran part dels objectius del pla estratègic 2012-2015 ja els hem assolit un any abans del seu final".

El Grup ha combinat, durant l'exercici 2014, l'increment de l'activitat amb l'optimització de la gestió patrimonial. Així, el volum de recursos gestionats és de 3.740,17 milions d'euros, un 11,5% més. Al mateix temps, l'entitat va aconseguir una ràtio d'eficiència del 57,63% i la rendibilitat dels recursos propis (ROE) va ascendir fins al 8,35%. La posició de solidesa i l'estabilitat del Grup li han permès compatibilitzar el creixement de l'estructura, necessari per a mantenir la qualitat del servei i l'atenció al soci a través de la millora de la rendibilitat. Segons Joan Cavallé, director general de Caixa d'Enginyers, "la rendibilitat ens permet potenciar el creixement orgànic del grup".

El volum total d'actius de l'entitat va assolir els 2.599,14 milions d'euros, un 9,74% més. El crèdit brut a la clientela va augmentar un 1,24% fins arribar als 1.435,24 milions d'euros. Un 82,05% d'aquest import correspon al crèdit amb garantia hipotecària. En aquest sentit, les titulitzacions hipotecàries del Grup Caixa d'Enginyers van veure reforçada la seva qualificació per part de les agències Fitch i Moody's.

L'entitat va prosseguir amb la tasca d'impuls a l'activitat econòmica i als projectes empresarials. Així, la concessió de crèdits als socis i empreses va créixer un 76,7%, pel que fa a l'import de crèdits de nova concessió  -fins als 150 milions d'euros-, i un 19,5% en el volum d'operacions, superant les 1.800. La línia de Banca d'Empreses, que va iniciar la seva activitat durant el segon trimestre de l'any, va registrar prop de 450 operacions per un import de 79 milions d'euros.

En un entorn encara marcat per les incerteses, els indicadors de solvència del Grup s'han consolidat, durant el 2014, en posicions que garanteixen amb escreix l'estabilitat de l'entitat. Així, la ràtio de capital total va passar del 12,51% al 14,39% -els fons propis van incrementar un 3,74%, i ara ascendeixen a 136,64 milions-. Així mateix, la ràtio de liquiditat estructural va augmentar del 114,82% fins al 120,7%. La taxa de morositat es va situar en el 2,89%, molt per sota de la mitjana del sector bancari, que va ser del 12,51%. Joan Cavallé afirma que "avui ja estem complint amb el requeriment de Basilea CET-1 FULLY LOADED per a l'any 2019 amb un 13,37%, fet que ens dóna una gran capacitat de creixement durant els propers anys".

L'increment de la base social ha estat un altre bon indicador del nivell de qualitat, tant de l'oferta financera de l'entitat com del servei i l'atenció al soci. Al llarg de l'any 2014, el Grup Caixa d'Enginyers va sumar més de 8.000 nous socis, fins arribar als 130.000.

Una diversificació gradual i sòlida

Durant l'exercici 2014, el Grup Caixa d'Enginyers ha prosseguit amb el seu procés de diversificació. Les diferents línies de negoci han augmentat significativament la seva activitat i han adquirit un major pes dins el conjunt del Grup. Així, de manera gradual, estable i sòlida, i sense allunyar-se dels criteris d'eficiència i de transparència que regeixen la seva gestió, l'entitat ha reforçat la seva nova estructura de negoci, on l'activitat asseguradora i de pensions i la gestió de fons d'inversió estan guanyant protagonisme en relació a la línia de banca comercial.

Pel que fa a la gestió de fons d'inversió, Caixa d'Enginyers Gestió va tancar l'exercici amb un volum total de 637,47 milions d'euros en patrimoni gestionat, xifra que suposa un 21,79% més que l'any anterior. El nombre de comptes de partícips va créixer fins els 23.354, un 14,46% més, i un total de 515,69 milions van correspondre a fons d'inversió propis. Aquests productes, a més, van rebre la seva màxima qualificació històrica per part de l'agència Morningstar. També dins d'aquesta línia de negoci, les carteres gestionades discrecionalment han registrat un increment del 23,87%, i han assolit un volum de 78,36 milions d'euros.

Per la seva banda, Caixa d'Enginyers Vida i Pensions i Caixa d'Enginyers Bancassegurances van tancar l'exercici amb un total de 40.745 pòlisses contractades. La filial d'assegurances de vida i plans de pensions, va incrementar un 10,73% el volum dels actius gestionats fins als 357 milions d'euros. De fet, l'entitat ja gestiona 175,25 milions d¿euros en plans de pensions, un 19,91% més que l'any 2013.

L'activitat de Fundació Caixa d'Enginyers -que des del 2011 orienta les accions de Responsabilitat Social Corporativa de l'entitat cap als àmbits de l'excel·lència professional, l'enginyeria, la reinserció laboral, la cultura i l'esport, i l'ecologia i sostenibilitat-,  ha multiplicat esforços facilitant formació a 390 socis. Des del 2011, la Fundació ha destinat més de 2 milions d'euros a les seves cinc línies d'actuació, ha desenvolupat més de 172 projectes i ha atorgat més de 150 beques i premis, entre d'altres projectes.

El Grup Caixa d'Enginyers ha refermat, durant l'exercici 2014, la seva aposta per la proximitat als seus socis i el servei personalitzat amb l'obertura de 4 noves oficines -3 d'elles a Barcelona i 1 a Girona- i amb la centralització de l'activitat de les filials Caixa d'Enginyers Gestió, Caixa d'Enginyers Vida i Pensions i Caixa d'Enginyers Bancassegurances en una nova seu corporativa al carrer Casp de Barcelona. D'aquesta manera, la xarxa del Grup ja compta amb 22 oficines -9 a Barcelona, 2 a Madrid, 2 a Sevilla i una a València, Saragossa, Alacant, Sant Cugat del Vallès, Girona, Màlaga, Lleida, Bilbao i Palma de Mallorca-. L'oferta assistencial de l'entitat es completa amb la Oficina Directa, que s'encarrega de donar servei a tots els socis des de qualsevol punt del país.

"Els objectius estratègics per al 2015 són, en primer lloc, més proximitat al soci, per això abans d'estiu tindrem dues noves oficines, una a Madrid i l'altra a Tarragona. En segon lloc, seguirem amb l'esforç d'inversió en tecnologia, i en tercer lloc una aposta decidida perquè el valor de negoci de la Banca d'Empreses proporcioni, en quatre anys, un 10% del valor total dels recursos gestionats", conclou Josep Oriol Sala.