Assemblea General Ordinària 2014

21/05/2015

El passat 21 de maig es va celebrar l'Assemblea General Ordinària 2014 de Caixa d'Enginyers.

Assemblea General Ordinària 2014

El president de Caixa d'Enginyers, Josep Oriol Sala, va afirmar que 2el repte de Caixa d'Enginyers serà adaptar-nos a les exigències regulatòries del sector en un escenari financer en el que seran imprescindibles altes capacitats de gestió que, nosaltres, afrontem amb confiança". Sala va remarcar que "en un context ple d'exigències regulatòries, cada dia més estrictes, els indicadors segueixen sent molt favorables per a l'Entitat i ens permeten seguir creixent". Pel que fa als projectes de futur, Sala va confirmar que "seguirem invertint en tecnologia i, a més, farem una aposta decidida perquè el valor del negoci de la Banca d'Empresa proporcioni, en un futur proper, el 10% del total dels recursos gestionats". A més, el president va posar èmfasi en el nou pla estratègic de l'Entitat: "ja estem treballant en el nou pla 2016-2018 amb molta il·lusió per seguir avançant en l'excel·lència en el servei als socis per a mantenir la fortalesa del Grup Caixa d'Enginyers".

El director general de Caixa d'Enginyers, Joan Cavallé, va posar de manifest que "la fortalesa de l'Entitat i l'especial cura de la gestió del risc aporten molta estabilitat, en especial als nostres socis". Cavallé va posar èmfasi en la inversió en tecnologia, "durant l'últim exercici Caixa d'Enginyers ha invertit 5,5 milions d'euros en tecnologia i, des del 2008, l'Entitat ha invertit més de 20 milions d'euros, fet que situa aquest element com a base de nostre creixement".

Aquestes reflexions es van produïr en el marc de l'Assemblea General Ordinària 2014 de Caixa d'Enginyers, l'acte de major rellevància per al grup cooperatiu, que es va desenvolupar a la seva seu del carrer Potosí de Barcelona. Durant l'acte també es van aprovar la retribució als socis, que serà d'un 4%, a més de l'ampliació del valor del títol, que passa del 95 a 96 euros, sense cap cost pel socis i que representa un 1% més d'interès. A més del president i del director general també hi van participar Manuel Bertran, vicepresident, i Enric Homs, secretari del Consell Rector de l'Entitat.

Aprovació dels comptes anuals

L'Assemblea ha aprovat els comptes anuals del Grup Caixa d'Enginyers corresponents a l'exercici 2014. El Grup va augmentar el seu benefici net un 13,25% respecte l'any anterior, fins arribar als 10,53 milions d'euros. La ràtio de morositat es va situar en el 2,89%, mentre que la mitjana del sector va ascendir al 12,51%, degut a la gestió adequada del risc de crèdit duta a terme per l'Entitat. Pel que fa a la ràtio d'eficiència, l'Entitat va assolir el 57,63% i la rendibilitat dels recursos propis (ROE) va ascendir fins al 8,35%, mentre que la radio de liquiditat estructural va augmentar del 114,82% fins al 120,7%. El volum de recursos de tercers gestionats del Grup va assolir els 3.740 milions d'euros, un 11,5% més que l'exercici anterior.

L'entitat també ha augmentat, durant el 2014, el nombre de socis un 6,6% fins assolir els 129.916, i que actualment ja arriba als més de 130.000 socis.