Caixa d'Enginyers reuneix l'Associació Europea de Bancs Cooperatius i la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit a Barcelona

16/06/2017

Per primer vegada a la història, l'Associació Europea de Bancs Cooperatius (EACB) celebra el seu consell a Barcelona

Caixa d'Enginyers reuneix l'Associació Europea de Bancs Cooperatius i la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit a Barcelona

En el marc del 50 aniversari de Caixa d'Enginyers, cooperativa de crèdit i de serveis financers i asseguradors, s'ha celebrat aquest 15 i 16 de juny a Barcelona la trobada entre l'Associació Europea de Bancs Cooperatius (EACB) i la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (Unacc).

Durant la trobada la EACB ha celebrat per primer cop en la seva història el seu Comitè Executiu a Barcelona. El Comitè Executiu de la EACB es reuneix periòdicament per a abordar els avenços en les actuacions que, en matèria reguladora i supervisora, són d'interès comú pel conjunt del sector de cooperatives de crèdit que formen part de l'Associació.

A més, durant les jornades, que reuneix a la banca cooperativa de tot Europa, Japó i Canadà, s'han abordat els reptes del futur del sector financer i cooperatiu a través de diferents fòrums, reunions i workshops. Durant les sessions s'han tractat temes com la proporcionalitat en la regulació, les reformes dels mitjans de pagament, la digitalització i el paper de les Finetech, entre altres aspectes.

Així mateix, també s'ha celebrat la reunió del Consell Rector de la Unacc, durant el qual els representants de les entitats cooperatives de crèdit del nostre país han abordat els diferents temes de l'àmbit cooperatiu financer més específic a nivell nacional. La Unacc és membre de ple dret del Comitè Executiu i participa en diversos grups de treball que suposen el màxim volum de treball de l'Associació.

"Per a Caixa d'Enginyers tenir l'oportunitat d'unir la EACB i la Unacc és, a més, una molt bona ocasió per l'intercanvi de coneixement i experiències entre les entitats nacionals i els nostres convidats europeus, en uns moments d'impuls del procés de construcció del mercat bancari europeu", comenta Joan Cavallé, Director General de Caixa d'Enginyers.

Gerhard Hofmann, president de la EACB ha comentat: "les cooperatives bancàries són un dels players més importants de la Unió Europea Bancària. Tenen un model propi i diferent basat en el fet que els socis són propietaris de les entitats, una organització en xarxa i on l'estabilitat és un dels seus principals focus. Tot això ha contribuït al seu creixement en moltes regions".