Fonengin ISR obté el segell Funds People en 2017 com a productes destacats de l'any

03/02/2017

Fonengin ISR ha obtingut dos segells de qualitat atorgats per Funds People com a fons destacat per 2017 el que posa de manifest, d'una banda, la consistència en la gestió de l'estratègia ISR i per un altre la confirmació per part dels partícips que una estratègia socialment responsable és la forma més adequada d'obtenir una rendibilitat sostenible a llarg termini.

Fonengin ISR obté el segell Funds People en 2017 com a productes destacats de l'any

En concret el fons ha rebut els següents segells:

 

Blockbuster: Són els supervendes del mercat. S'atorga als productes que a 31 de desembre de 2016 comptaven amb més de 100 milions d'euros en actius a Espanya. En els fons internacionals es comptabilitza el volum que tenen els clients espanyols i en els locals es pren el seu patrimoni total. Hi ha 523 productes amb aquesta classificació.

 

Consistents: L'equip d'Anàlisi de Funds People, ha desenvolupat un model de selecció per destacar els productes més consistents en cada categoria, a partir de la base de Morningstar Direct. S'analitzen els fons disponibles a la venda a Espanya amb una antiguitat mínima de tres anys a tancament de 2016. De cada fons es pren la classe més representativa, quedant un univers de 4.856 productes en el qual es compara cada fons a través de dos scorecards. En el primer, es prenen dades de rendibilitat i volatilitat en períodes acumulats a 1, 3 i 5 anys, i en el segon les dades són a períodes tancats dels últims cinc anys naturals (2012, 2013, 2014, 2015 i 2016). En tots dos casos la rendibilitat i volatilitat tenen un pes del 65% i 35%, respectivament. Obtenen la qualificació els fons que estan situats en el primer quartil en tots dos scorecards. Hi ha 550 productes amb la qualificació de Consistents Funds People.

Veure el document.