Grup Caixa d'Enginyers promou la descarbonització de l'economia en el marc de la Setmana de la ISR

26/06/2017

En aquest esdeveniment, i sota el títol Descarbonització de l'economia i el paper de la ISR com a palanca del canvi, Xavier Fàbregas, director general de Caixa Enginyers Gestió, i Antoni Fernández, director general de Caixa Enginyers Vida, van destacar el paper que la inversió col·lectiva pot tenir com a catalitzador de la desinversió en carboni, col·laborant així en els objectius marcats per COP21 en la lluita contra el canvi climàtic. 

Grup Caixa d'Enginyers promou la descarbonització de l'economia en el marc de la Setmana de la ISR

Es va analitzar el context general de volum d'activitat ISR a nivell del mercat espanyol i europeu, enumerant els principals reptes de la ISR a nivell nacional on destaca la necessitat d'augmentar els productes d'estalvi i inversió dirigits al segment retail gestionats sota criteris ISR amb estratègies d'aproximació positiva. En aquest sentit, es va posar de manifest que en la gamma de fons d'inversió i plans de pensions individuals del Grup Caixa d'Enginyers inclou diferents productes que acosten a l'estalviador particular a la ISR, entre els quals destaca el fons Caixa Enginyers Environment ISR, FI, que busca invertir en companyies que estiguin aplicant estratègies innovadores per a la reducció del consum d'energia, de l'emissió de gasos contaminants i que, a més, integren la gestió dels riscos del canvi climàtic en el seu dia a dia.

Javier Garayoa, Director General de Spainsif, va destacar la importància de l'educació i la formació relacionada amb la Inversió Socialment Responsable, que permeti acostar a l'estalviador i l'inversor particular a productes financers que apostin per la sostenibilitat.

En les intervencions de la resta de ponents també es van destacar els avanços realitzats fins ara en la ISR així com aquelles mesures necessàries a curt i mig termini perquè l'impuls de la inversió responsable es mantingui. Per exemple, es van realitzar aportacions enfocades en els aspectes socials, de la mà de Jordi Giménez, Responsable de l'àrea de Previsió Social Complementària de CC.OO. de Catalunya. Per la seva banda, Lluis Peralta de Robust Global Investment va destacar l'experiència sobre el engagement amb companyies per part de l'àrea de gestió de fons. Finalment, el moderador, Nacho Perea, Director general de Novaster, va formular algunes preguntes als membres de la taula i seguidament va obrir el col·loqui als assistents.

Sens dubte, i com a conclusió final d'esdeveniment, va quedar patent que la ISR es presenta com una gran oportunitat per descarbonitzar l'economia atès que té en compte tant el rendiment financer com l'impacte ambiental i social de les inversions. A més, sembla existir una correlació positiva entre la descarbonització i els resultats de la inversió sostenible, atès que les dades mostren que té major rendibilitat que les inversions convencionals com assenyalen un gran nombre d'estudis com el realitzat per ESADE i Fundació Caixa d'Enginyers aquest mateix any 2017.