Caixa d'Enginyers treu un fons contra el canvi climàtic

03/04/2017

CI Environment ISR, FI és un fons d'inversió responsable que aplica els criteris d'integració en aspectes ambientals, socials i de bon govern

És el primer fons, de gestores espanyoles, amb temàtica mediambiental i ISR

El fons, de caràcter global, vol complir amb els objectius de COP21 per a mitigar el canvi climàtic

Caixa d'Enginyers treu un fons contra el canvi climàtic

Caixa d'Enginyers, cooperativa de crèdit i de serveis financers i asseguradors, treu un nou fons d'inversió global per a reduir els efectes del canvi climàtic invertint en aquelles empreses que lideren el canvi cap a una economia baixa en carboni. Es tracta del CI Environment ISR, FI, un producte d'inversió centrat en el respecte pel medi ambient i en el compliment dels objectius de COP21 en matèria d'emissions d'efecte hivernacle.

Caixa d'Enginyers proposa aquest fons que té com a objectiu, no només la rendibilitat individual, sinó també la global per a la societat. Per aquest motiu, l'univers d'inversió està format per aquelles empreses que inverteixen en negocis que ofereixen solucions davant els reptes i oportunitats que planteja el canvi climàtic. Entre altres, l'ús d'energies renovables, eficiència energètica, la reducció dels residus o la innovació tecnològica.

Aquesta línia d'inversió que proposa el CI Environment ISR, FI aporta una important novetat en la selecció dels criteris de les inversions financeres dutes a terme fins ara. Això és a causa de l'aposta que Caixa d'Enginyers fa pel paper rellevant que les finances poden tenir en la resolució dels riscos globals com l'escalfament global.  Per donar resposta a aquesta situació a la vegada que proposa solucions, Caixa d'Enginyers activa aquesta nova línia d'actuació mitjançant la selecció d'empreses amb un impacte positiu en la preservació o reducció de les emissions globals de CO2 a la vegada que generen valor des de l'òptica financera tradicional.

Aquest fons d'inversió, amb la intenció de complir amb els objectius, utilitza, entre altres mètriques el càlcul de la petjada de carboni per a mesurar la totalitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'efecte directe o indirecte de cadascuna de les inversions. Per això, es fa ús del ràtio "Intensitat de carboni", una mètrica que calcula el volum de tones de CO2 en relació a la xifra de negoci.

"Aquest fons és una aposta més del nostre compromís amb el medi ambient. Creiem que també des de l'àmbit de la inversió financera es pot contribuir a millorar la societat on vivim, a la vegada que oferim una proposta d'inversió interessant per a persones i institucions", diu Joan Cavallé, Director General del Grup Caixa d'Enginyers. A més, afegeix que "l'avenç del concepte sostenibilitat en les finances, en la mesura que aquestes adopten una visió integral sobre l'economia global, posa en valor els beneficis que suposa tant en l'àmbit individual com col·lectiu".

Per la seva part Xavier Fàbregas, Director General de Caixa D'Enginyers Gestió, senyala: "Un estudi recent de BlackRock - la firma més gran de gestió d'actius del món - demostra que les empreses més sensibles al canvi climàtic són les que obtenen un retorn més gran. Per exemple, analitzant els últims 4 anys les empreses de l'índex MSCI World, aquelles que van reduir més la seva intensitat de carboni van experimentar una rendibilitat mitjana superior al 4% en relació al MSCI World Index", destacant així la importància d'aplicar els criteris extra financers en l'anàlisi tradicional de les inversions.