Acord entre Caixa d'Enginyers i CECABANK per a reforçar la seva política de transparència.

24/01/2018

Caixa d'Enginyers ha formalitzat un acord de col·laboració amb Cecabank, banc majorista de capital espanyol, amb la finalitat de poder utilitzar els serveis d'aquesta entitat per a una correcta implantació de part dels requeriments de la normativa MIFIR/MIFID II.

Acord entre Caixa d'Enginyers i CECABANK per a reforçar la seva política de transparència.

A través de la plataforma desenvolupada per Cecabank, Caixa d'Enginyers podrà cobrir alguns requeriments relacionats amb les operacions de Tresoreria i de Mercats de Capitals que estan subjectes a aquesta regulació, que entrarà en vigor el proper 3 de gener, i així reforçar la seva política de transparència a l'àrea de mercats financers.

Amb aquest acord, Caixa d'Enginyers complirà amb els següents aspectes normatius de caràcter obligatori:

 

- Transparència: Obligacions de reporting d'operacions financeres tancades a l'Agent de Publicació Autoritzat (APA).

- Transaction Reporting: Obligacions de comunicació diàries de detalls d'operacions a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Bas Fransen, Director de Mercat de Capitals de Caixa d'Enginyers comenta: "A Caixa d'Enginyers la transparència ha estat sempre un dels valors fonamentals i, amb aquest acord, fem un pas més assegurant el màxim nivell de compliment de la nova normativa MIFIR i MIFID II".

 

Sobre Cecabank

Cecabank és un banc majorista de capital espanyol amb vocació de servei a totes les entitats financeres, especialitzat en Securities Services, Tresoreria i Serveis Bancaris i basa la seva filosofia de gestió en els valors de solvència, innovació, especialització, integritat i orientació al client.