La nostra Inversió és Socialment Responsable, som membres de Spainsif

Caixa d'Enginyers ha subscrit el compromís de dur a terme les seves activitats sota principis ètics, de transparència i de bon govern, de tal manera que dóna resposta als requisits de les seves diferents grups d'interès.

Caixa d'Enginyers és membre de Spainsif des de 2006, una associació sense ànim de lucre que integra diferents entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable (ISR) a Espanya. Aquest objectiu es desenvolupa amb el foment de la integració de criteris ambientals, socials i ètics en les polítiques d'inversió.

segell-spainsif

Creiem en la inversió de productes que promoguin els valors de la inversió socialment responsable:


Des del 2014, Caixa Enginyers Gestió està adherida als principis d'inversió responsable coneguts com a principis PRI d'àmbit internacional, com iniciativa per promoure l'aplicació de criteris extra financers en la presa de decisions d'inversió.