COMPTES I DIPÒSITS - Indicador de risc:
1/6
Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.
L'entitat es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, previst en el Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre. L'import garantit serà d'un màxim de 100.000 euros per dipositant, segons s'estableix en l'article 10.1 del Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre.

 

 
 Servei Nòmina

Servei Nòmina

Saps per què has de domiciliar la teva nòmina o pensió a Caixa d'enginyers?

Perquè obtindràs un ventall de beneficis exclusius!