Indicador de liquiditat:
icono candado El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
icono candado El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.   

Indicador de risc:
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del Pla i està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador Societat de Relacions Internacionals (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varien del 3 al 5. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divisa. Pots consultar el risc de cada pla en aquets enllaç.

 

Plans de Pensions de Caixa d'Enginyers

Com a soci de Caixa d'Enginyers, sabem com aconseguir-la: una gestió especialitzada, professionalitat i transparència. 

Si ens confies el teu Pla de Pensions, treballarem per a la teva seguretat present i futura.

Amb el teu futur no es juga.

 

 

 

Tots els Plans de Pensions Individuals de Caixa d'Enginyers tenen com a Entitat Gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. Els Fons de Pensions estan auditats per Deloitte, SL -excepte el Caixa d'Enginyers 15, Fons de Pensions auditat per Auren Auditors SL-. Pots consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip en aquest enllaç o a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers. Consulta el DFP abans de realitzar qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

 

Per contractar o traspassar el teu pla de pensions

Si us plau, emplena el formulari que hi ha a continuació i contactarem amb tu el més aviat possible. Un cop emplenat el formulari, fes click a "Enviar".