Treballa amb nosaltres

Quins perfils cerquem?

"Els perfils que busquem per al Grup Caixa d'Enginyers són molt diversos: poden anar des d'un Gestor de Fons d'Inversions, fins a un Cap de Projectes Informàtics, passant per un lletrat per a Assessoria Jurídica o un Comptable especialitzat en comptabilitat bancària, un Analista de Riscos o un Assessor Financer, que és el perfil més cercat."

 

 
Gabriel Esgueva
Consultor intern de Serveis Centrals

  Vols conèixer el món del Grup Caixa d'Enginyers de la mà dels seus professionals?...    /  NO