Alertes sobre la liquiditat per a Plans de Pensions i PPA:

icono candadoEl cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Alertes sobre la liquiditat per a Plans de Pensions:

icono candado El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

L'indicador de risc dels Plans de Pensions en una escala entre 1 i 7 varia del 3 al 5:

Indicador de Risc per a PPA: 

 

1/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

 

 
 CE Multigestió PP

CE Multigestió PP

Un pla de renda variable mundial: inverteix en les grans tendències globals mantenint una cartera de companyies líders.