Publicacions

Caixa d'Enginyers posa a la seva disposició tota la informació que pot requerir per treure els màxims avantatges dels productes i serveis financers.

publication name

Especial Estructurats - El ràpid canvi en els mercats financers internacionals durant els últims anys ha provocat transformacions en la gestió dels riscos financers.

publication name

Especial Estructurats - Els estructurats combinen el potencial de revaloració de la renda variable, emergents, etc. amb la seguretat de les inversions en renda fixa.