Renda fixa i variable

 

Tota la informació per prendre les millors decisions

Segueix l'evolució dels mercats amb els nostres informes:

 • Informes diaris i setmanals
 • Informes estratègics
 • Informes d'opinions sobre empreses

Gestiona amb les nostres eines:

 • Prepara simulacions de cartera i fes-ne el seguiment
 • Crea alertes pròpies
 • Fes llistes personalitzades de valors i índexs
 • Rep avisos

Selecció de Valors:


Aportem idees de valor per les teves inversions de renda variable:

 • Detall de companyies amb elevada Rendibilitat per dividend
 • Detall de companyies, amb bons fonamentals i solidesa
  en els seus balanços (Stock Picking)

Compra i ven des de Banca ONLINE o Banca MÒBIL

 • Noves ordres de stop-loss i ordres Condicionades

Formació

 • Vine als nostres tallers de formació
 • Assisteix a les trobades Caixa d'Enginyers sobre temes financers
  i econòmics d'interès


 

Mercat Monetari i renda fixa:

 • Possibilitat d'invertir en els instruments financers dels mercats monetaris, de deute públic i de renda fixa corporativa nacionals i internacionals a través de la nostra taula d'inversions financeres.
 • Lletres del Tresor, Cessions temporals, pagarés d'empresa, emissions de deute públic i Emissions de Renda Fixa Corporativa.
 • T'oferim accés al mercat de renda fixa per a minoristes SEND (Sistema Electrònic de Negociació de Deute) i al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). Caixa d'Enginyers és membre del mercat nacional de renda fixa corporativa AIAF i té la condició d'Entitat Gestora de CADE (Central d'Anotacions en Compte del Deute d'Estat).
Enginyers BORSA

Accedeix a tota la informació dels mercats borsaris nacionals i internacionals.

Descàrrega ara

l'aplicació per accedir als mercats financers.

Android Market App Store IOS
 
 

 

Sol·licita una proposta personalitzada