Responsabilitat Social

 

Caixa d'Enginyers és una societat cooperativa de crèdit, en la qual el soci és alhora client i propietari de l'Entitat. Per tant, els beneficis obtinguts reverteixen directament en els socis, però sempre procurant respondre a les preocupacions de la societat assumint el seu paper com a impulsor econòmic i desenvolupant el seu negoci de forma ètica i responsable.

 

 Memòria de Responsabilitat Social Corporativa
 

Aportar valor sostenible

Volem que la nostra proposta de valor s'estengui als àmbits financer, professional i personal dels socis sota la premissa de la sostenibilitat. Les relacions que forgem es basen en l'ètica, el compromís i la confiança i s'estableixen amb una visió a llarg termini. Tant és així que som l'única entitat financera amb la certificació en accessibilitat web del nostre canal On line, que ratifica que Banca ONLINE de Caixa d'Enginyers compleix amb el nivell Doble A (AA) d'accessibilitat web, segons les pautes WCAG 1.0 W3C / WAI , atorgada per Ilunion. Com a entitat líder en el sector, oferim un servei d'excel·lència, focalitzat en aportar un retorn als socis, als col·laboradors, a les comunitats professionals i a la societat, a la qual destinem la nostra acció social a través de la Fundació Caixa d'Enginyers.                                                                           Certificació d'Ilunion

 

Entitat de referència

Volem ser l'entitat de referència de les comunitats professionals amb què ens relacionem i, més concretament, la principal dels nostres socis, amb una vinculació que vagi més enllà del vessant purament financera. Per a això, proporcionem solucions adaptades a la realitat i les necessitats individuals de cada soci amb un servei diferencial. Comptem amb un equip humà qualificat i compromès amb la missió de l'entitat, apostem per la innovació i la tecnologia i treballem constantment en la millora de l'eficiència.

Promovem l'educació a través del nostre Fons d'Educació i Promoció

+

Respecte pel medi ambient

+

La nostra inversió és Socialment Responsable

+

Convenis de col·laboració amb entitats, col·lectius i col·legis professionals

+