Tauler d'anuncis

 1. Servei d'atenció al Soci
 2. Servei d'atenció al Partícip
 3. Avisos a socis
 4. Llibre de Tarifes
  Epígraf 0 Condicions Generals
  Epígraf 1 Cobrament d'efectes (presos en negociació, gestió de cobrament o per a la seva compensació)
  Epígraf 2 Devolució d'efectes comercials impagats o reclamats (presos en negociació, gestió de cobrament o per a la seva compensació)
  Epígraf 3 Compensació, negociació i devolució de xecs
  Epígraf 4 Ordres d'entitats per a càrrec de domiciliacions, cessió de rebuts domiciliats i devolucions
  Epígraf 5 Nòmines, transferències, girs i altres ordres de pagament
  Epígraf 6 Targetes, xecs i altres documents de pagament garantits
  Epígraf 9 Serveis prestats diversos
  Epígraf 13 Transferències amb l'exterior i operacions en moneda estrangera
  Epígraf 14 Xecs i altres documents de pagament garantits
  Epígraf 15 Taxes d'intercanvi percebudes en el trimestre en targetes de particulars i empresa: http://www.bde.es/app/sif/es/publicacion/intercambio/
  Epígraf 16 Taxes de descompte percebudes en el trimestre en targetes de particulars i empresa: http://www.bde.es/app/sif/es/publicacion/descuento/
 5. Tarifes per operacions i serveis del mercat de valors
 6. Informació bàsica sobre la cobertura dels dipòsits
 7. Reglament per a la Defensa del Soci
 8. Reglament del Defensor del Client
 9. Annex al Reglament: relació d'entitats adherides a la institució del Defensor del Client i adreça postal i electrònica del Defensor
 10. Reglament de Funcionament del Defensor del Partícip
 11. Contractes Tipus:
  Contracte de custòdia i administració
  Condicions generals dels contractes d'obertura de compte personal (corrent o d'estalvi), marc de serveis de pagament, servei de Banca ONLINE i targetes bancàries de pagament
 12. Informació actualitzada sobre les funcions del depositari d'IIC
 13. Canvis EURO - bitllets
 14. Canvis EURO - divises
 15. Tipus d'interès i comissions per a descoberts tàcits
 16. Comissions i tipus practicats o ofertats
 17. Codi LEI
 18. Informació precontractual

 

Per a poder llegir aquests documents has de disposar del programa Acrobat Reader ®. Si no el tens o desitges actualitzar la versió, fés click aquí.