Tauler d'anuncis

 1. Assemblea General Ordinària 14 de Juny de 2017: Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S.Coop. C. Ltda.
  1. Convocatòria
  2. Dictamen dels interventors de comptes
  3. Estats Financers
  4. Informe de Gestió
 2. Servei d'atenció al Soci
 3. Servei d'atenció al Partícip
 4. Avisos a socis
 5. Condicions comptes a la vista
 6. Llibre de Tarifes
  Epígraf 0 Condicions Generals
  Epígraf 1 Cobrament d'efectes (presos en negociació, gestió de cobrament o per a la seva compensació)
  Epígraf 2 Devolució d'efectes comercials impagats o reclamats (presos en negociació, gestió de cobrament o per a la seva compensació)
  Epígraf 3 Compensació, negociació i devolució de xecs
  Epígraf 4 Ordres d'entitats per a càrrec de domiciliacions, cessió de rebuts domiciliats i devolucions
  Epígraf 5 Nòmines, transferències, girs i altres ordres de pagament
  Epígraf 6 Targetes, xecs i altres documents de pagament garantits
  Epígraf 7 Administració i manteniment de compte (serveis prestats a titulars de comptes corrents a la vista i comptes o llibretes d'estalvi ordinari)
  Epígraf 9 Serveis prestats diversos
  Epígraf 11 Operacions d'avals i préstecs
  Epígraf 13 Transferències amb l'exterior i operacions en moneda estrangera
  Epígraf 14 Xecs i altres documents de pagament garantits
  Epígraf 15 Taxes d'intercanvi percebudes en el trimestre en targetes de particulars i empresa: http://www.bde.es/app/sif/es/publicacion/intercambio/
  Epígraf 16 Taxes de descompte percebudes en el trimestre en targetes de particulars i empresa: http://www.bde.es/app/sif/es/publicacion/descuento/
 7. Tarifes per operacions i serveis del mercat de valors
 8. Informació bàsica sobre la cobertura dels dipòsits
 9. Factors de conversió de monedes de la UME
 10. Reglament per a la Defensa del Soci
 11. Reglament del Defensor del Client
 12. Annex al Reglament: relació d'entitats adherides a la institució del Defensor del Client i adreça postal i electrònica del Defensor
 13. Reglament de Funcionament del Defensor del Partícip
 14. Contractes Tipus:
  Contracte de gestió discrecional i individualitzada de carteres d'inversió
  Contracte de custòdia i administració
  Condicions generals dels contractes d'obertura de compte personal (corrent o d'estalvi), marc de serveis de pagament, servei de Banca ONLINE i targetes bancàries de pagament
 15. Informació actualitzada sobre les funcions del depositari d'IIC
 16. Canvis EURO - bitllets
 17. Canvis EURO - divises
 18. Tipus d'interès i comissions per a descoberts tàcits
 19. Comissions i tipus practicats o ofertats

 

Per a poder llegir aquests documents has de disposar del programa Acrobat Reader ®. Si no el tens o desitges actualitzar la versió, fés click aquí.